073-044 43 76

info@raknamedhunden.se

Integritets policy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Räkna med hunden (nedan förkortat Rmh) samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta Rmh (se kontaktuppgifter nedan).

När du kontaktar Rmh och begär offert eller beställer en tjänst så accepterar du Rmh:s dataskyddspolicy och behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Rmh får skicka information till dig elektroniskt.

Rmh kan samla in information genom flera olika kanaler, som exempelvis formulär på  hemsidan, sociala medier, kontakt per telefon eller via e-post samt på olika evenemang och mässor. Rmh kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (via t.ex. via webbplatsen) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på mässor och kundmöten).

Denna information kan vara:
• Företagsinformation som namn, kontaktperson, faktura adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, geografisk information etc.
• Information om tjänster du, även som företrädare för din organisation, har visat intresse för.
• Information om ditt besök på vår hemsida.

I de fall det är nödvändigt för Rmh att kunna erbjuda sina tjänster och driva verksamheten delar Rmh dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till Rmh dvs sköter vissa administrativa funktioner såsom fakturering, lön och skatter. Rmh kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om Rmh är skyldig att göra det enligt lag. Rmh kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Rmh behandlar informationen inom EU/EES och BJ vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Rmh sparar informationen så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering av dina och ditt företags uppgifter.
• Du har alltid rätt att få veta vilken information Rmh har om dig.
• Har Rmh felaktig information om dig har du rätt att få detta korrigerat.
• Du kan närsomhelst begära att Rmh raderar information om dig om det inte finns lagliga skyldigheter som hindrar detta.

Tveka inte att kontakta Rmh om du har frågor!

Räkna med hunden
Värmlandsvägen 387
123 48 Farsta
info@raknamedhunden.se
072-240 24 71