073-044 43 76

info@raknamedhunden.se

Resurshund

Som resurshundförare kan jag arbeta inom olika delar av vård&omsorg; vården, skola, handikappomsorg eller socialtjänsten för att nämna några områden.  Förare och hund ska vara en resurs för deltagaren, ofta kan hunden fungera som motivator och vara behjälplig vid olika övningar. Förare och hund samarbetar med deltagaren och för hela tiden en dialog kring behovet. Innan arbetet sätter igång görs resurshundsföraren en riskanalys, handlingsplan och resursmall för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

I ett projekt arbetade Sheldon med två systrar som blivit hundrädda efter att ha sett sin mamma blivit biten av en gatuhund i Thailand. Till en början kunde de inte vara i samma rum utan att reagera och de trodde mamma (som var med på alla övningar) skulle bli biten igen. Vi arbetade med utgångspunkt i vardagen, spelade spel med Sheldon nära, lagade mat i köket (ja, han tiggde…). Vi var även i lekparker där vi tränade balans tillsammans och tränade nose work.

https://www.facebook.com/monica.cecilia.3150/videos/10211976892203588//

I ett annat projekt arbetade jag med en pojke som har ADHD, han behövde träna turtagning, samarbete och på att skriva. Han tycker mycket om att leka och vara ute och röra på sig. Vi träffades i lekparken och lärde känna varandra genom att leka kurragömma och kasta boll med Sheldon. Vi varvade skrivövningar med att rita, skriva och klippa ut egna rallyskyltar för att på sätt träna finmotorik och penngrepp. Sedan gick vi rallybanan och fick på så sätt in rörelse. För att träna turtagning spelade vi tärning, alla fick slå och sedan vänta på sin tur. Här använde jag pojkens styrka i att räkna för att locka honom att skriva på poängtavlan.

https://www.facebook.com/monica.cecilia.3150/videos/10211976892203588/